Psychoterapeutická ambulance Hradec Králové

NEJČASTĚJŠÍ POTÍŽE

» nedostatek sebevědomí, sebedůvěry
» ztráta smyslu života
» pocity zbytečnosti, osamělosti
» potlačování pocitů
» pocity viny

» problémy s komunikací před skupinou lidí
» nedostatek asertivity
» obavy z vykonání důležité zkoušky

» stresy, obavy, strachy, neurózy, deprese, děsivé sny, fobie

» ztráta blízké osoby, traumatické vzpomínky, autonehoda

» psychosomatické potíže
» poruchy spánku, bolesti hlavy, migrény
» sexuální oblast, enuréza

» špatné nálady, agresivní chování, zlozvyky
» problémy se sebeovládáním

» závislosti - alkohol, drogy, počítače, automaty, dítě, partner

» partnerské neshody, problémy v rodině

» konflikty v práci, problémy s podnikáním

» snížená výkonnost ve sportu, dlouhodobé zranění sportovce

Vždy máte možnost hledat novou cestu !!


 

Design SIGNUS